Adunarea Generală a Membrilor, întrunită în data de 05.07.2017, a ales CONSILIUL DE CONDUCERE al Clubului de Golf  Paul Tomiţa , care are următoarea componenţă :

PREŞEDINTE: IOAN ISTRATE

VICEPREŞEDINTE: DAN PRICĂJAN

SECRETAR: ŞTEFAN-CORNELIU ŞCHIOPU

TREZORIER: NATANAEL ALIN ANGHEL